Harris Farm Cemetery

Town of Phelps - Ontario County NY


Photos courtesy of Patti Norton


Return to Ontario County index;